Elektronické podávanie výkazov

Systém elektronického zasielania výkazov bol vytvorený ako internetová aplikácia s cieľom sprehľadniť a zjednodušiť zasielanie výkazov. Elektronické podávanie výkazov je určené pre klientov spoločnosti NATUR-PACK, a.s. a umožňuje komunikovať medzi nami modernejšie, bezpečnejšie a hlavne efektívnejšie..

.

Výhody elektronického podávania výkazov

 • možnosť zasielania výkazov z ktoréhokoľvek miesta, kde sa nachádza počítač s pripojením na Internet
 • výkazy je možné vypĺňať pomocou štandardných internetových prehliadačov (Internet Explorer, Mozilla FireFox,.....) bez potreby inštalácie doplnkového software
 • pre prehľadnosť a jednoduchosť podávania, výkazy vychádzajú z papierovej formy výkazov
 • užívateľ je po prihlásení sa do systému ihneď rozpoznaný
 • po vyplnení údajov vo výkazoch ste okamžite informovaní o výške platby za služby
 • po odoslaní výkazu sa výkazy automaticky ukladajú v PDF formáte do databázy, kde sú pre Vás kedykoľvek prístupné
 • výkaz v PDF formáte si následne môžete uložiť na Váš lokálny disk alebo vytlačiť a založiť do evidencie
 • výkazy nie je potrebné zasielať k nám klasickou poštou
 • elektronické podávanie výkazov je ohľaduplnejšie k životnému prostrediu

Bezpečnosť

 • všetky dáta sú prenášané ako kódované a dešifrujú sa až na našom servery
 • užívateľ sa do systému prihlasuje jedinečným menom a heslom, ktoré pozná len užívateľ
 • užívateľ je po prihlásení do systému automaticky rozpoznaný
 • nie je možné zasielať elektronický výkaz za iný ako aktuálny kvartál – eliminácia rizika chybovosti

Na základe Vašich podnetov a pripomienok sa priebežné snažíme systém elektronického výkazníctva upravovať tak, aby Vám bol čo najviac prehľadný a užívateľsky príjemný. Preto budeme radi ak máte nejaké podnety alebo pripomienky na jeho zlepšenie, aby ste nám ich zaslali na našu e-mailovú adresu: office@naturpack.sk

« hore