Systém Naturelektro

 

Systém NATURELEKTRO je funkčný systém, ktorý garantuje výrobcom elektrozariadení splnenie zákonných povinností a to za veľmi prijateľných finančných podmienok. Ide najmä o zabezpečenie plnenia povinných limitov recyklácie elektroodpadu a to realizáciou jeho zberu, spätného odberu, prepravy a spracovania u autorizovaných spracovateľov. Ďalej je to plnenie ohlasovacích a evidenčných povinnosti, či zabezpečenie informačných a vzdelávacích kampaní a ďalších povinností.

Systém NATURELEKTRO sa vyznačuje vysokou transparentnosťou, otvorenosťou pre všetky zainteresované osoby či už v procese zberu, separácie alebo recyklácie elektroodpadu.

« hore