Linky

 

Register výrobcov elektrozariadení

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Enviroportál - informačný portál o životnom prostredí

Odpady portál - spravodajský a informačný portál o odpadovom hospodárstve SR

WEEE fórum

Slovenská agentúra životného prostredia

Elektronická zbierka zákonov

Európska komisia - životné prostredie

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

 

« hore